Aarup Vandværk

Nyheder


21-01-2022

Aarup Vandværk overtager forsyning til Skydebjerg

Aarup Vandværk har pr. 1. januar 2022 overtaget forsyningen af vand til forbrugere under Skydebjerg Vandværk.
Skydebjerg Vandværk stod foran en omfattende renovering af både ledningsnet og produktionsapparat og har derfor igennem de seneste par år arbejdet på at løse denne opgave. Det har viste sig at blive en meget dyr renovering set i forhold til de få antal forbrugere som der var til at betale omkostningen. Der var 96 forbrugere tilknyttet Skydebjerg Vandværk.
Tilbage i efteråret 2020 rettede Skydebjerg Vandværk henvendelse til Aarup Vandværk om et evt. samarbejde, og i løbet af 2021 blev der arbejdet frem mod en løsning som alle parter kunne acceptere og som blev godkendt på den ordinære, samt 2 ekstraordinære generalforsamlinger i Skydebjerg Vandværk, som vedtægterne foreskriver.
Resultat blev at Skydebjerg Vandværk afgiver alle forbrugere samt distributionsnet til Aarup Vandværk og efterfølgende nedlægger deres eget produktionsapparat, som er forberedt til at ske i løbet af dette år hvorefter Skydebjerg Vandværk likviderer selskabet.
Aarup Vandværk går straks i gang med at udskifte samtlige målere til elektroniske målere som kan fjernaflæses, ligesom de eksisterende forbrugere i Aarup har haft siden 2012. Samtidig vil en stor del af ledningsnettet i Skydebjerg blive udskiftet til moderne PEL ledninger, da det i dag består af gamle skrøbelige jernledning. Der vil blive etableret mulighed for forsyninger fra flere zoner i Aarup, således forsyningssikkerheden vil kunne højnes betragteligt. Alt dette er planlagt til at være gennemført inden efteråret 2022.


Kontakt:


Aarup Vandværk kan kontaktes på adressen:

 

Aarup Vandværk

Holmelund 32

5560 Aarup

CVR: 26606411

 

Tlf. 70 27 13 50

E-mail. jes@aarupvand.dk

Administration: John Erik Svoldgaard

Formand: Jørgen Elmbo mobil: 23 25 03 30

 

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formand eller administration.

 

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt administrationen.

 

Se hele bestyrelsen


 

Kontaktformular


 

Flyttemeddelelse


 

Vandets hårdhedsgrad: 14º dH


Senest målt den: 01-11-2021


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blødt
4-8° dH Blødt
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies